512

رویه های بازگرداندن کالا

چنانچه کالای خریداری شده دارای عیب باشد مشتری باید تا 12 ساعت پس از دریافت کالا، مشکل را به اطلاع پشتیبانی فروشگاه برساند تا نسبت به تعویض کالا یا استرداد وجه اقدام گردد.