512

رویه ارسال سفارش

سفارش ها از طریق پست پیشتاز به تمامی کشور قابل ارسال است. همچنین در اصفهان امکان ارسال کالاها از طریق اسنپ وجود دارد.