512

بازگشت وجه

در صورت سفارش گذاری، چنانچه سفارش شما ظرف مدت یک هفته توسط ما پردازش نشود می­توانید تقاضای لغو سفارش را نمایید. همچنین تا قبل از ارسال سفارش، برای شما امکان لغو سفارش و استرداد تمام مبلغ پرداختی وجود دارد.